Mata

English: (noun) eye

Bahasa Malaysia: mata


Related to Mata


beber mata: eyelid

bege’ mata: eyeball

bulu mata: eyelash

mata kai: fish hook

mataari: sun