Phrases and Questions in Bidayuh Serian


aku bilajar da

English: I study at / in ....
Bahasa Malaysia: Saya belajar di ...


aku kiraja da

English: I work at ...
Bahasa Malaysia: Saya bekerja di ..


aku ngandai da

English: I live in ...
Bahasa Malaysia: Saya tinggal di ...


aku ra mirih muto ba'uh

English: I want to buy a new car
Bahasa Malaysia: Saya mahu beli kereta baru


aku ra mirih taruh erŭng

English: I want to buy three fish
Bahasa Malaysia: Saya mahu beli satu ikan


aku ra nug

English: I am going to ....
Bahasa Malaysia: Saya hendak pergi ke ...


aku siberŭk

English: I am hungry
Bahasa Malaysia: Saya lapar


amu ra gapih

English: Where are you going?
Bahasa Malaysia: Kamu hendak ke mana?


anak asih amu?

English: Whose child are you?
Bahasa Malaysia: Kamu anak siapa?


anih

English: what
Bahasa Malaysia: apa


anih tundah amu'

English: What are you doing? Informal, used to ask one person, and someone of your age or younger
Bahasa Malaysia: Kamu sedang buat apa?


anih tundah kinde

English: What are you doing? Used to ask more than one person.
Bahasa Malaysia: Kamu sedang buat apa?


asih

English: who
Bahasa Malaysia: siapa


asih ganan akam?

English: What is your name? Used to ask more than one person, or talking to an older person
Bahasa Malaysia: Siapa nama anda?


asih ganan amu?

English: What is your name? Informal, used to ask one person, and someone of your age or younger
Bahasa Malaysia: Siapa nama kamu?


buleh ami merŭt?

English: May we come in please?
Bahasa Malaysia: Bolehkah kami masuk ke dalam?


dapih

English: where
Bahasa Malaysia: di mana


dapih amu bilajar

English: Where do you study?
Bahasa Malaysia: Di manakah kamu belajar?


dapih amu kiraja

English: Where do you work?
Bahasa Malaysia: Di manakah kamu bekerja?


dapih amu ngandai

English: Where do you live?
Bahasa Malaysia: Di manakah kamu tinggal?


dapih ramin amu

English: Where is your house?
Bahasa Malaysia: Di manakah rumah kamu?


dapih tarun en

English: Where is that place?
Bahasa Malaysia: Di manakah tempat itu?


dapih tarun ti

English: Where is this place?
Bahasa Malaysia: Di manakah tempat ini?


ganan aku

English: My name is ...
Bahasa Malaysia: Nama saya ....


kuduh

English: How much, how many
Bahasa Malaysia: berapa


kuduh duit amu'

English: How much money do you have?
Bahasa Malaysia: Berapakah duit yang kamu ada?


kuduh erŭng ikan ra birih amu'

English: How many fish do you want to buy?
Bahasa Malaysia: Kamu hendak beli berapa ikan?


kuduh raga bajuh ti'

English: How much is this shirt?
Bahasa Malaysia: Berapakah harga baju ini?


kuduh raga pane' ti'

English: How much is this item of food?
Bahasa Malaysia: Berapakah harga makanan ini?


kuduh raga siyok ti'

English: How much is this chicken?
Bahasa Malaysia: Berapakah harga ayam ini?


manih

English: why
Bahasa Malaysia: kenapa, mengapa


manih amu natau

English: Why are you laughing?
Bahasa Malaysia: Kenapa kamu ketawa?


manih amu' muas

English: Why are you crying?
Bahasa Malaysia: Kenapa kamu menangis?


manih amu' mŭng en

English: Why are you doing that?
Bahasa Malaysia: Kenapa kamu berbuat demikian?


manih ngundah kiraja amu'

English: Why are you not doing your work?
Bahasa Malaysia: Mengapa kamu tidak membuat kerjamu?


merŭt lah

English: Please come in
Bahasa Malaysia: Silakan masuk


mŭng anih

English: how
Bahasa Malaysia: bagaimana


mŭng anih amu gati'

English: How did you come here?
Bahasa Malaysia: Bagaimana kamu ke sini?


mŭng anih ngunah ti'

English: How to do this?
Bahasa Malaysia: Bagaimana buat ini?


ngarap bidapud lagi

English: I hope to see you again
Bahasa Malaysia: Semoga berjumpa lagi


ngulu tayŭ

English: Please have a seat
Bahasa Malaysia: Silakan duduk


panai amu sanda rang putih

English: Can you speak English?
Bahasa Malaysia: Bolehkah kamu berbahasa Inggeris?


pandai amu sanda bidayuh

English: Can you speak Bidayuh?
Bahasa Malaysia: Bolehkah kamu berbahasa Bidayuh?


pandai amu sanda kireng

English: Can you speak Bahasa Malaysia?
Bahasa Malaysia: Bolehkah kamu berbahasa Malaysia?


pukul kuduh amu muhun sikulah

English: What time are you going to school?
Bahasa Malaysia: Pukul berapa kamu turun sekolah?


pukul kuduh amu nug ramin birandam

English: What time are you going to hospital?
Bahasa Malaysia: Kamu hendak ke hospital pada pukul berapa?


pukul kuduh amu' mari'

English: What time are you going home?
Bahasa Malaysia: Pukul berapa kamu pulang ke rumah?


pukul kuduh amu' mari' kiraja

English: What time do you finish work?
Bahasa Malaysia: Pukul berapa kamu balik kerja?


pukul kuduh kade buka

English: What time does the shop open?
Bahasa Malaysia: Pukul berapa kedai itu buka?