P - Word List


paa’

English: thigh
Bahasa Malaysia: paha


pabande

English: small gong
Bahasa Malaysia: gong kecil


pabungan

English: sago palm roofing
Bahasa Malaysia: atap rumbia


padikng

English: porcupine trap
Bahasa Malaysia: jerat landak


pagala’

English: road
Bahasa Malaysia: jalan


palabuh

English: bamboo fish trap
Bahasa Malaysia: lukah kulit kayu, buro


palandok

English: a kind of mouse-deer
Bahasa Malaysia: sejenis pelanduk


palandok ringas

English: a type of mouse-deer
Bahasa Malaysia: sejenis pelanduk


pancur

English: bamboo water pipe
Bahasa Malaysia: paip buluh


pangabakng

English: fishing net
Bahasa Malaysia: jala penyedok


pangamping barok

English: monkey trap
Bahasa Malaysia: jerat monyet


pangarih

English: ladle
Bahasa Malaysia: senduk


pangayuh

English: paddle
Bahasa Malaysia: pendayung


panhu'

English: full (measurement)
Bahasa Malaysia: penuh


panjarang

English: fishing scoop
Bahasa Malaysia: bakul jarang


panujo’

English: index finger
Bahasa Malaysia: jari telunjuk


panyara’

English: stick to spread padi
Bahasa Malaysia: penggaruk padi


panyok

English: turtle
Bahasa Malaysia: penyu


parahu jalur

English: boat
Bahasa Malaysia: perahu


parangji

English: pumpkin
Bahasa Malaysia: labu manis


parapak barekng

English: palm of hand
Bahasa Malaysia: tapak tangan


parapak kajak

English: sole of foot
Bahasa Malaysia: tapak kaki


parapa’

English: armpit
Bahasa Malaysia: ketiak


parias

English: decorations
Bahasa Malaysia: perhiasan


parogotn

English: hole to trap animals
Bahasa Malaysia: jerat lubang


parokokng

English: throat
Bahasa Malaysia: kerongkong


pasa’

English: kind of bamboo
Bahasa Malaysia: sejenis bamboo


patik

English: spear to kill animals
Bahasa Malaysia: patik


patok

English: beak
Bahasa Malaysia: paruh


patukng

English: loincloth
Bahasa Malaysia: cawat


pikah

English: proboscis monkey
Bahasa Malaysia: monyet belanda


pintutn

English: dam
Bahasa Malaysia: tambak


pio

English: gibbon
Bahasa Malaysia: ungka


pitak

English: bund between paddy field
Bahasa Malaysia: permatang


pukakng

English: slow loris
Bahasa Malaysia: kongkang


pumpong pade

English: bundle of grains
Bahasa Malaysia: tangkai padi


puti

English: kind of bamboo
Bahasa Malaysia: sejenis bamboo


putukng

English: abdomen
Bahasa Malaysia: perut


puut

English: chisel
Bahasa Malaysia: pahat