Palandok

Variations: bangkat


English: (noun) a kind of mouse-deer

Bahasa Malaysia: sejenis pelanduk


Related to Palandok


palandok ringas: a type of mouse-deer

sarongkop palandok: mousedeer trap