Palandok Ringas

English: (noun) a type of mouse-deer

Bahasa Malaysia: sejenis pelanduk


Related to Palandok Ringas


palandok: a kind of mouse-deer

sarongkop palandok: mousedeer trap