Parapak Kajak

English: (noun) sole of foot

Bahasa Malaysia: tapak kaki


Related to Parapak Kajak


galakng kajak: anklets

garondong kajak: large hawk bell

kajak: foot, leg

kajak kuyuk: durian flower

parapak barekng: palm of hand

tarinyo’ kajak: toe