Selamat Jalai

English: Goodbye

Bahasa Malaysia: Selamat tinggal, selamat jalan


Source: Borneo Lingua-Hack


Related to Selamat Jalai


bejalai: to walk

jalai: road

selamat datai: Welcome

Selamat Lemai: Goodnight

Selamat Pagi: Good morning

Selamat Siang: Good afternoon

Selamat jalai, ila nemuai baru: Goodbye, please come again