Jalai

English: road

Bahasa Malaysia: jalan


Related to Jalai


bejalai: to walk

Selamat jalai: Goodbye

Selamat jalai, ila nemuai baru: Goodbye, please come again