Selamat Jalai, Ila Nemuai Baru

English: Goodbye, please come again

Bahasa Malaysia: Selamat tinggal, nanti datang lagi


Related to Selamat Jalai, Ila Nemuai Baru


selamat datai: Welcome

Selamat jalai: Goodbye

Selamat Lemai: Goodnight

Selamat Pagi: Good morning

Selamat Siang: Good afternoon