Selamat Lemai

English: Goodnight

Bahasa Malaysia: Selamat malam


Source: Borneo Lingua-Hack


Related to Selamat Lemai


lemai: evening

selamat datai: Welcome

Selamat jalai: Goodbye

Selamat Pagi: Good morning

Selamat Siang: Good afternoon

Selamat jalai, ila nemuai baru: Goodbye, please come again