Kajak Kuyuk

English: (noun) durian flower

Bahasa Malaysia: bunga durian


Related to Kajak Kuyuk


galakng kajak: anklets

garondong kajak: large hawk bell

kajak: foot, leg

kuyuk: crab

parapak kajak: sole of foot

takuyukng: freshwater snail

tarinyo’ kajak: toe