Galakng Kajak

English: (noun) anklets

Bahasa Malaysia: gelang kaki


Related to Galakng Kajak


galakng: woman’s bracelet

garondong kajak: large hawk bell

kajak: foot, leg

kajak kuyuk: durian flower

parapak kajak: sole of foot

tarinyo’ kajak: toe