Ngadan Kudih _________. Let Ngapeh Tebeyq Kiko?

English: My name is ______. Where are you from?


Source: Kelabit Portal


Examples


ninger bada' kudih
listen to my advice


Related to Ngadan Kudih _________. Let Ngapeh Tebeyq Kiko?


Hai. Tabiq lekedtang, ngadan kudih ________.: Hello, good morning. My name is __________.

ngadan: name

Ngadan kudih _________.: My name is _________.

petengadan (pep-te-ngadan): name-calling, calling one another namesppx