W - Word List


wak-wak

English: grey gibbon
Bahasa Malaysia: ungka kelabu


wakil

English: a representative
Bahasa Malaysia: wakil


wang

English: when
Bahasa Malaysia: apabila


wang adūp

English: alone
Bahasa Malaysia: seorang diri


wang aih

English: inside
Bahasa Malaysia: di dalam


wang andu

English: daytime
Bahasa Malaysia: waktu siang ; siang hari


wang manih

English: when
Bahasa Malaysia: bilakah


wang narang

English: afternoon


wang sa’ah

English: as it was
Bahasa Malaysia: pada masa itu


wang sieh

English: as it was
Bahasa Malaysia: pada masa itu


wang siti’

English: nowadays
Bahasa Malaysia: masa kini


wang si’en

English: at that time
Bahasa Malaysia: pada tempoh itu


wangi

English: perfume
Bahasa Malaysia: minyak wangi


warna

English: colour
Bahasa Malaysia: warna


watas

English: region
Bahasa Malaysia: daerah


wayang

English: movie
Bahasa Malaysia: wayang