Tirey (Dialek Melayu Kabong)

Variations: Lansey


English: (noun) Curtain

Bahasa Malaysia: Langsir


Related to Tirey (Dialek Melayu Kabong)


Botoi (DIalek Melayu Kabong): Bottle

Deak (Dialek Melayu Kabong): Ceiling

Kelempan (Dialek Melayu Kabong): Frying pan

Lawa (Dialek Melayu Kabong): Arrogant

Lejuk (Dialek Melayu Kabong): Bored

Lobo (Dialek Melayu Kabong): Arrogant

Ngair (Dialek Melayu Kabong): To fish, fishing

Nyirap (Dialek Melayu Kabong): To slice