Lejuk (Dialek Melayu Kabong)

English: (adjective) Bored

Bahasa Malaysia: Bosan


Related to Lejuk (Dialek Melayu Kabong)


Botoi (DIalek Melayu Kabong): Bottle

Deak (Dialek Melayu Kabong): Ceiling

Kelempan (Dialek Melayu Kabong): Frying pan

Lawa (Dialek Melayu Kabong): Arrogant

Lobo (Dialek Melayu Kabong): Arrogant

Ngair (Dialek Melayu Kabong): To fish, fishing

Nyirap (Dialek Melayu Kabong): To slice

Tirey (Dialek Melayu Kabong): Curtain