Telo

English: (Noun) Fish. The general term for all types of fish.

Bahasa Malaysia: Ikan. Istilah umum semua jenis ikan.


Pronunciation: [təlo]


Source: Alexander D. Smith