Tekelet

English: (Noun) A small, insect-eating type of bat. Not the larger fruit-bat. May refer to any number of species.

Bahasa Malaysia: Jenis kelawar yang kecil, serangga. Bukan kelawar buah yang lebih besar. Boleh merujuk kepada mana-mana bilangan spesies.


Pronunciation: [təkəlet]


Source: Alexander D. Smith