Kulat

English: (Noun) Mushroom. Can be used for any type.

Bahasa Malaysia: Cendawan. Boleh digunakan sebarang jenis.


Pronunciation: [kulat]


Source: Alexander D. Smith