D - Word List


dan

English: To choke.
Bahasa Malaysia: Mencekik.


dang

English: Rice husk.
Bahasa Malaysia: Sekam beras.


dau

English: Day.
Bahasa Malaysia: Hari.


dau areng rai

English: Day before yesterday.


dau irai

English: Last time. Before.


dau itu

English: Today.


dau leje

English: Sunset.


diam

English: Live somewhere.
Bahasa Malaysia: Tinggal di suatu tempat.


dokton

English: Doctor.
Bahasa Malaysia: Doktor.