Duwŭh

Variations: duwuh


English: two, 2

Bahasa Malaysia: dua, 2


Related to Duwŭh


Buran Duwŭh: February

Buran Simŭng Duwŭh: December

duwŭh puru: twenty, 20

duwŭh puru duwŭh: twenty-two, 22

duwŭh puru ju: twenty-seven, 27

duwŭh puru mai: twenty-eight, 28

duwŭh puru ni: twenty-one, 21

duwŭh puru nŭm: twenty-six, 26

duwŭh puru pat: twenty-four, 24

duwŭh puru piri'ii: twenty-nine, 29

duwŭh puru ribu: twenty thousand, 20,000

duwŭh puru rimŭh: twenty-five, 25

duwŭh puru taruh: twenty-three, 23

duwŭh ribu: two thousand, 2,000

duwŭh ribu pat puru: two thousand and forty, 2,040

ju puru duwŭh: seventy-two, 72

mai puru duwŭh: eighty -two, 82

nŭm puru duwŭh: sixty-two, 62

pat puru duwŭh: forty-two, 42

piri'ii puru duwŭh: ninety-two, 92

rimŭh puru duwŭh: fifty-two, 52

simŭng duwŭh: twelve, 12

siratus duwŭh puru: one hundred and twenty, 120

taruh puru duwŭh: thirty-two, 32