Anak Sikura

English: (noun) school children

Bahasa Malaysia: murid, pelajar


Related to Anak Sikura


anak: child; offspring

anak akat: adopted child

anak ambaa: child from previous marriage

anak anyaa: young child or a teenager

anak apang: illegitimate child

anak ayo’: piglet

anak buran: new moon

anak dari: son

anak dayung: daughter

anak kesong: puppy

anak pira: infant

anak siyok: chick

anak sungi: small stream, tributary

anak tembŭ: the only child in family

anak tiri: step child

anak tirinju: little finger

sikuraa: school

Aku suka bidundaan dii sikura: I like to tell stories in school

Anak asi ku'u?: Whose child are you?

Diki ku'u sikura?: Where do you study?

Jipo sikuraa: School uniform

Pukor kudu ku'u rek mun sikura?: What time are you going to school?