Cantik Translations

asanggong

Rungus

English: beautiful, pretty
Bahasa Malaysia: cantik

baangkok

Salako

English: beautiful, elegant
Bahasa Malaysia: cantik, anggun

bajik

Iban

English: beautiful, gorgeous, pretty (woman)
Bahasa Malaysia: cantik (wanita)

barik-barik

Jatti Miriek

English: Pretty
Bahasa Malaysia: cantik

jaik

Melayu Sarawak

English: ugly, not pretty
Bahasa Malaysia: hodoh, jahat hodoh, tak cantik

kacak

Melayu Sarawak

English: beautiful, pretty
Bahasa Malaysia: cantik

kacak kitak

Melayu Sarawak

English: you look beautiful
Bahasa Malaysia: awak nampak cantik

kumbau

Bidayuh Serian

English: a beauty pegeant
Bahasa Malaysia: ratu cantik

metaga

Lun Bawang

English: beautiful
Bahasa Malaysia: cantik

ngimaaguh

Bidayuh Serian

English: 1) to improve 2) to beautify 3) to cover up (part mistakes)
Bahasa Malaysia: 1) memperbaiki 2) mencantikkan 3) menyembunyikan kesalahan masa lampau

pimaaguh

Bidayuh Serian

English: 1) a beauty 2) a personality
Bahasa Malaysia: 1) kecantikan 2) sahsiah

remus

Bidayuh Biatah

English: beautiful, pretty
Bahasa Malaysia: cantik

ribed

Kelabit

English: pretty, beautiful, of people, things
Bahasa Malaysia: cantik, lawa

sangon

Bidayuh Bau

English: beautiful, pretty
Bahasa Malaysia: cantik

sangon poson

Bidayuh Bau

English: very beautiful
Bahasa Malaysia: sangat cantik

sumpūn-būrūng

Bidayuh Serian

English: slim and pretty
Bahasa Malaysia: cantik molek

timūnggūn

Bidayuh Serian

English: beautiful
Bahasa Malaysia: cantik

Dingan ku remus

Bidayuh Biatah

English: My friend is pretty
Bahasa Malaysia: Kawan saya cantik

Jeraa ku remus

Bidayuh Biatah

English: My girlfriend is beautiful, my boyfriend is handsome
Bahasa Malaysia: Teman wanita saya cantik, teman lelaki saya kacak

manah endar endur tu

Iban

English: this place is so nice
Bahasa Malaysia: tempat ini sangat cantik