Maris-maris

English: (verb) twist

Bahasa Malaysia: memulas-mulas