Manghampaatn

English: (verb) despair

Bahasa Malaysia: menghampakan