Mandarita

English: (verb) Suffer

Bahasa Malaysia: Menderita