Manaratn

English: (verb)

1) set right
2) give permission

Bahasa Malaysia:

1) membenarkan
2) membenarkan