Maikangan

English: (verb) postpone

Bahasa Malaysia: membelakangkan