Tangkulakng Dudukng

English: (noun) nasal septum

Bahasa Malaysia: batang hidung


Related to Tangkulakng Dudukng


dudukng: nose