Sarongkop Palandok

English: (noun) mousedeer trap

Bahasa Malaysia: jerat kancil


Related to Sarongkop Palandok


palandok: a kind of mouse-deer

palandok ringas: a type of mouse-deer