Matu’ Ano

English: (noun) sun

Bahasa Malaysia: matahari


Related to Matu’ Ano


banokng: cassava

baye janokng: kind of cutting knife

burutn matu’: eyelash

dautn banokng: young tapioca leaves

iteng matu’: eyeball

matu’: eye

matu’ kail: fish hook