Baye Maga

English: (noun) weaving knife

Bahasa Malaysia: pisau anyaman


Related to Baye Maga


baye bengkok: kind of bush knife

baye candong: kind of knife

baye janokng: kind of cutting knife

baye tampar: chopper