Ennyeun

Dialect(s): Woq Helaq


English: (verb) to comb

Bahasa Indonesia: menyisir


Pronunciation: əɲɲəwn


Source: Alexander D. Smith


Related to Ennyeun


[root word] nyeun: a comb