Slamat Malam

English: Goodnight

Bahasa Malaysia: Selamat malam


Source: Melayu Sarawak Lingua-Hack Group #2


Related to Slamat Malam


malam ariya: that night

malam marek: last night

malam tok: tonight

slamat datang: Welcome

Slamat pagi: Good morning

slamat tengah ari: Good afternoon