Mok Makan?

English: want to eat?

Bahasa Malaysia: mahu makan?


Related to Mok Makan?


berapa ekok ikan mok dibeli kau tek: How many fish do you want to buy?

Gine mok pegi ke ... ?: How do I get to .... ?

kamek mok beli tiga ekok ikan: I want to buy three fish