Kinanak Cur

English: sister

Bahasa Malaysia: saudara perempuan


Source: Donna Labo (Buduk Nur) via Robert Laird


Related to Kinanak Cur


awan decur: wife

decur: female

kinanak cur rayeh: older sister

kinanak cur sut: younger sister

kinanak lai: brother

kinanak lai rayeh: older brother

kinanak lai sut: younger brother

tepun cur: grandmother