Tuyang

English: friend

Bahasa Malaysia: kawan, sahabat, rakan