Sa'din Laki

English: younger brother

Bahasa Malaysia: adik lelaki


Related to Sa'din Laki


laki: male, man, boy

sa'din leto: younger sister

seken laki: older brother

uko laki: grandfather, grandad