Telu

English: (Personal Pronoun) The First person trial inclusive pronoun, meaning the three of us (including you). May be used as a paucal, that is, in reference to a group even larger than three.

Bahasa Malaysia: Percubaan orang pertama termasuk kata ganti kata, yang bermaksud ketiga-tiga kita (termasuk anda). Boleh digunakan sebagai paucal, iaitu, merujuk kepada kumpulan yang lebih besar daripada tiga.


Pronunciation: [təlu]


Source: Alexander D. Smith


Related to Telu


jap telu: Thirteen.

ketelu: Third.

telu: Three.