Relu

English: (Personal Pronoun) Third person trial pronoun. May also be used as a paucal. Used to refer to three or more people. They, them.

Bahasa Malaysia: Ketua percubaan orang ketiga. Boleh juga digunakan sebagai paucal. Digunakan merujuk kepada tiga atau lebih orang. Mereka, mereka.


Pronunciation: [rəlu]


Source: Alexander D. Smith