Budeng

English: (Noun) Artistic design, usually of the traditional Kenyah art style.

Bahasa Malaysia: Reka bentuk artistik, biasanya gaya seni kenyah tradisional.


Pronunciation: [buɗeŋ]


Source: Alexander D. Smith