Penguman (peng-kuman)

English: (pe- nominal prefix) anything eaten with rice


Source: Peter Martin's Kelabit Dictionary


Examples


Kuman ngae-ngae teh narih, dih teh narih na'em ngager luun epin dih.
Eat slowly so that you don't litter the mat with bits of food.

Tu'en narih ngate edteh berek penguman narih keh.
Kill a pig for your meal.