Mupun

English: (noun) grandchild

Bahasa Malaysia: cucu


Source: Borneo Lingua-Hack


Related to Mupun


lemupung (l-em-upung): to float (as a fish)

mupun (ng-pupun): to cover or make a heap