Kandūg Rungan

English: underneath

Bahasa Malaysia: di bahagian bawah


Related to Kandūg Rungan


kandūg: position

kandūg kumahit: on the left side

kandūg kuntauh: on the right side

kandūg tunduh: topside

kirungan: a chicken coop

ngirungan: underneath

rungan bari: space under the house