Siramat Ripas Kumbeng

English: Good afternoon

Bahasa Malaysia: Selamat tengah hari


Related to Siramat Ripas Kumbeng


kumbeng: mid-day

ripas kumbeng: afternoon

Siramat birakang: Goodbye

Siramat isan-isan: Good morning

Siramat ngarum: Goodnight

Siramat mandŭg: Welcome (to a place)

Siramat sawa ba'uh: Happy new year